Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
211080
Hankinnan nimi
Leiritien ja Eräkadun rakentaminen
Päätöspäivämäärä
17.12.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Pohjois-Karjalan KTK Oy - 1. KATUTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %) - 2. VESIHUOLTOTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %) - 3. MUIDEN URAKOIDEN VELVOITTEIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainittujen rakennuskohteiden maanrakennusurakan hankinnan. Hanke sisältää alla lueteltujen Joensuun kaupungin asemakaava-alueilla sijaitsevien kohteiden rakentamisen. 1. Marjalan (22) asemakaava-alue a. Leiritie plv noin 560 - 730 b. Eräkatu plv 0 – kadunpää c. jk + pp-tie d. Infra – verkostot e. Viheralueet f. Muut urakkarajaliitekartassa TKA 120-P15743-201 / 12.11.2018 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluettelossa (Piirustusluettelo_Leiritie ja Eräkatu) 2.11.2018 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Marjalan asemakaava-alueella (Leiritie ja Eräkatu) olevat työsuoritteet urakoitsijan tulee aloittaa valitusajan päätyttyä. Kadun varrella oleville tonteille tulee kuitenkin olla liikennekelpoinen väylä 15.5.2019 mennessä. Koko kadunrakennusurakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 14.6.2020. Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan sopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään hankinnan suoraan valitulta urakoitsijalta.