Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
202812
Hankinnan nimi
Työssäoppimispaikkojen varausohjelma, Riveria
Päätöspäivämäärä
20.12.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hurja Solutions Oy - Aloitukseen liittyvät kustannukset (alv. 0%) - Vuosimaksut (alv. 0%) - Tekniset ja referenssivaatimukset - Toiminnalliset vaatimukset

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riveria yksiköiden käyttöön tulevan työssäoppimispaikkojen varausohjelman hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020. Sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.1.2021 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään hankinnan suoraan valitulta toimittajalta.