Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
207630
Hankinnan nimi
Loviisan kaupungin työterveyshuollon hankinta
Päätöspäivämäärä
17.12.2018
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut Loviisan kaupungin henkilöstölle. Hankinnan kohteena ovat myös Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan järjestämisvastuulla olevien, kuntien alueella toimivien yritysten, maatalousyrittäjien, omaa työtä tekevien, yhdistysten ja muiden julkisten ja yksityisten organisaatioiden työterveyshuollon palvelut kunnan lakisääteisen järjestämisvastuun edellyttämällä tavalla. Tilaajan tarkoituksena on löytää yksi palveluntuottaja vastaamaan työterveyshuollon palvelun tuottamisesta edellä mainituille tahoille. Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.