Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
SEU203050
Hankinnan nimi
Lämmitysöljyt
Päätöspäivämäärä
20.12.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Oy Teboil Ab - Kevyt polttoöljy, alv 0 %. Kohteisiin sisältyy kuntien tai niiden tytäryhteisöjen (mm. kiinteistöosakeyhtiöiden) omistamia tai hallinnoimia kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pääosin ko. kunnan alueella.

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti yhteishankinnassa mukana olevien kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien käyttöön tulevan lämmitysöljyn (kevyt polttoöljy, kesä- ja talvilaatu) hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2019 - 31.12.2021 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.