Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
203536
Hankinnan nimi
Reittikohtaiset materiaalikuljetuspalvelut, Siun sote
Päätöspäivämäärä
21.12.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy - Reittikohtaiset materiaalikuljetuspalvelut (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Siun soten toimialueella tapahtuvien laboratorionäytteiden, välinehuollon instrumenttien, apuvälineiden ja muun hoito- ja tarvikemateriaalin kuljetuksien hankinnan sopimuskaudelle 21.01.2019 - 31.12.2023 + mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.01.2024 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Jakelu- ja reittikuljetukset sisältävät yhteensä kuusi reittiä, joista reitit 1-5 alkavat 21.1.2019 ja reitti 6 1.6.2019. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osatarjoukset eivät ole sallittuja eli koko liikennöinnin hoitamiseen valitaan yksi (1) liikennöitsijä.