Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2018-3623
Hankinnan nimi
Tilausliikenteenä hoidettava koulukuljetus välillä Porokari - Meltauksen koulu - Ounasjoen peruskoulu
Päätöspäivämäärä
21.12.2018
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Airport Express Rovaniemi Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut on pyytänyt tarjouksia tilausliikenteenä hoidettavasta koulukuljetuksesta välillä Porokari - Meltauksen koulu - Ounasjoen peruskoulu. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Hankinnan sopimuskausi on 07.01.2019-01.06.2019. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen, kuitenkin vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.