Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
211906
Hankinnan nimi
Multimäki 2019 (projekti 2555)
Päätöspäivämäärä
8.1.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy - 1. KATUTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %) - 2. VESIHUOLTOTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %) - 3. MUIDEN URAKOIDEN VELVOITTEIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainittujen rakennuskohteiden kadunrakennusurakan hankinnan. Hanke sisältää alla lueteltujen Joensuun kaupungin asemakaava-alueilla sijaitsevien kohteiden rakentamisen. 1. Multimäki (19) asemakaava-alue a. Kettuvaarantien väl. Haravakatu – Heinämiehentie b. Heinäpellontie c. Lauhatie ja jatkeena oleva jk+pp -tie d. Helpitie ja jatkeena oleva jk+pp -tie e. Kastikkatie ja jatkeena oleva jk+pp -tie f. Röllitie ja jatkeena oleva jk+pp -tie g. Nurmikkatie ja jatkeena oleva jk+pp -tie h. Natatie ja jatkeena olevat jk+pp -tiet i. Takapellonpuiston jk+pp -väylä plv n. 240 – n. 300 j. Jk+pp väylä väl. Takapellonpuiston klv – Multimäenväylä plv 0 - 460 k. Väliaikainen jk+pp –yhteys väl. Ilomantsintie – Jk+pp –väylä väl. Takapellonpuiston klv - Multimäenväylä l. Infra – verkostot m. Takapellonpuiston kosteikko n. Takapellonpuiston meluvalli o. Viheralueet p. Muut urakkarajaliitekartassa Urakkarajat_Multimaki_2019/9.11.2018 olevat alueet Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluettelossa (Piirustusluettelo_Multimäki) 21.11.2018 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Kadun varrella oleville tonteille tulee olla liikennekelpoinen väylä 15.5.2019 mennessä ja rakennusvaihe I töiden tulee valmistua 31.5.2019 mennessä. Koko kadunrakennusurakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 31.8.2020.