Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
201724
Hankinnan nimi
Vainajien kuljetukset
Päätöspäivämäärä
10.1.2019
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Hautauspalvelu Ruusu Oy - Laitos- ja kotikuljetukset kanta-Lohjalla - Laitos- ja kotikuljetukset Karjalohjalla ja Sammatissa - Laitos- ja kotikuljetukset Nummella ja Pusulassa Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy - Laitos- ja kotikuljetukset kanta-Lohjalla - Laitos- ja kotikuljetukset Karjalohjalla ja Sammatissa - Laitos- ja kotikuljetukset Nummella ja Pusulassa Torowit Oy - Laitos- ja kotikuljetukset kanta-Lohjalla - Laitos- ja kotikuljetukset Karjalohjalla ja Sammatissa - Laitos- ja kotikuljetukset Nummella ja Pusulassa

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lohjan kaupunki pyysi tarjouksia seuraavista vainajien kuljetuksista: 1. Laitoskuljetukset Kuljetukset Lohjan kaupungin alueella sijaitsevista kaupungin toimintayksiköistä ja yksityisistä hoivakodeista ma-su klo 7.00-21.00 välillä Keskustan terveysasemalle, Pusulan terveysasemalle, Lohjan sairaalaan tai Jorvin sairaalaan sekä tarvittaessa Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osastolle Ruskeasuolle. Kuljetuksissa ruumiinavauksiin tarvitaan kyyti myös takaisin. Laitoskuljetuksia on ollut vuosittain noin 100-120. Toimintayksiköt on nimetty tarjouspyynnön liitteeseen 1. Yksiköiden määrä ja sijainti saattaa muuttua sopimuskauden aikana. 2. Kotikuljetukset Luonnollisiin kotikuolemiin liittyvät kuljetukset Lohjan kaupungin alueella vainajan kotoa ma-su klo 7.00-21.00 välillä Keskustan terveysasemalle, Pusulan terveysasemalle, Lohjan sairaalaan tai Jorvin sairaalaan sekä tarvittaessa Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osastolle Ruskeasuolle, kun kaupunki on kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain perusteella velvollinen kuljetuksen järjestämään. Kuljetuksissa ruumiinavauksiin tarvitaan kyyti myös takaisin. Kotikuljetuksia on ollut vuosittain noin 20-30. Hankintamenettelyllä perustetaan puitejärjestely, johon valitaan useampi palveluntuottaja. Kilpailutuksessa muodostetaan etusijajärjestys, jonka mukaisesti tilaukset suoritetaan.