Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
216446
Hankinnan nimi
Kausikonserttien kuljetuspalvelu orkesterille Lapissa
Päätöspäivämäärä
11.1.2019
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Liikenne O. Niemelä Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lapin kamariorkesteri - Rovaniemen kaupunginorkesteri on pyytänyt tarjouksia koskien kausikonserttien kuljetuspalvelua orkesterille Lapissa keväällä 2019. Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.