Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
204582
Hankinnan nimi
Kuntouttava työtoiminta, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
8.2.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Honkalampi-säätiö - 2. Työhön ja koulutukseen suuntaava toiminta lähellä avoimia työmarkkinoita olevassa työympäristössä - 3. Osallistava ryhmätoiminta Pohjois-Karjalan Martat ry - 3. Osallistava ryhmätoiminta Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry - 2. Työhön ja koulutukseen suuntaava toiminta lähellä avoimia työmarkkinoita olevassa työympäristössä - 3. Osallistava ryhmätoiminta Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - 1. Työhön ja koulutukseen suuntaava toiminta järjestö- ym. kentällä ProAgria Pohjois-Karjala ry - 3. Osallistava ryhmätoiminta

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kuntouttavan työtoiminnan palveluiden hankinnan Joensuun kaupungin työllisyyspalveluille tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.3.2019 - 31.12.2020 + optiona yksi (1) + yksi (1) vuotta. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021 sekä 1.1.2022 - 31.12.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Kohderyhmä 1 Työhön ja koulutukseen suuntaava toiminta järjestö- ym. kentällä on yhden (1) palveluntuottajan hankintasopimus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on paras hinta-laatusuhde, eli palveluntuottajaksi valitaan hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen tehnyt tarjoaja. Kohderyhmä 2 Työhön ja koulutukseen suuntaava toiminta lähellä avoimia työmarkkinoita olevassa työympäristössä on kahden (2) palveluntuottajan hankintasopimus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on paras hinta-laatusuhde, eli palveluntuottajiksi valitaan hinta-laatusuhteeltaan kaksi (2) parasta tarjoajaa. Kohderyhmä 3 Osallistava ryhmätoiminta on neljän (4) palveluntuottajan hankintasopimus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on paras hinta-laatusuhde, eli palveluntuottajiksi valitaan hinta-laatusuhteeltaan neljä (4) parasta tarjoajaa.