Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
221788
Hankinnan nimi
Jäteaseman lavakatoksen kokonaisurakka
Päätöspäivämäärä
13.3.2019
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Raahen Rakennuspalvelu Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia jäteaseman lavakatoksen kokonaisurakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Rakennuttajana toimii Raahen kaupunki ja rakennuttajatehtäviä hoitaa Raahen kaupungin tekninen keskus. Rakennuskohde: Rakennuskohteen osoite on Raahen jäteasema Kiiluntie 167, 92100 Raahe. Rakennuskohde on kooltaa 70680 * 7295 mm ja teräsrunkoinen (tarjouspyynnön liitteiden mukainen). Urakan sisältö: Hanke suoritetaan kokonaisurakkana. Suoritusvellisuuden laajuus: Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa kohteen toteuttamisesta sekä siihen liittyvistä kokonaiskoordinoinnista Urakoitsija ottaa hallittavakseen ja vastattavakseen työmaa-alueen sovitun aikataulun mukaisesti. Työt suoritetaan kokonaisurakkana, johon sisältyvät seuraavat tehtävät ja työ: - rakennustekniset työt valmiiksi tehtynä - teräsrakenteen kiinnitys olemassa olevaan betorinperustukseen tai urakoitsija tekee riittävät perustukset teräsrakenteiden kiinnitykseen (sisältyy annettuun hintaa), mikäli nykyinen betoniperustus ei ole riittävä (tarjoajan tutustuttava ennen tarjouksen jättämistä nykyisiin perustuksiin) - alueen rakenneusajan jälkeiset toiminnot (asfaltoinnit, betonialustojen yms. korjaukset käyttökuntoon) Urakoitsija valitaan urakkakilpailun perusteella ja urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 22.2.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 4.3.2019 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe