Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
224172
Hankinnan nimi
Waltterin koulun C-osan uudet ikkunat (liikuntasali); RU
Päätöspäivämäärä
19.3.2019
Hankintayksikkö
Varkauden kaupunki
Valitut toimittajat

Rakeron Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Suunnitelmien (04.04.2018) mukaiset ikkunat 16 kpl (i-1 8 kpl ja i-2 8 kpl). Yleiskuva hankkeesta: Uusittavat ikkunat sijaitsevat liikuntasalissa, asennuksen ajaksi massalattia tulee suojata kovalevyin tai faneereilla. Ikkunoiden asennukset pellitystöineen tehdään piirustusten C24/ C25 esittämässä laajuudessa täysin valmiiksi. Myös suunnitelmassa C25 esitetyt ikkunoiden väliset umpiosat uusitaan ao. piirustuksen mukaisesti. Pilasterien (5kpl) pellitykset uusitaan koko julkisivun korkeudelta, väri RR22. Julkisivu rappaus korjataan ja maalataan tarpeen mukaan, lisätyö, yksikköhinnat. Urakka sisältää työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi urakka-asiakirjojen mukaiset työt ja hankinnat kaikkine töineen ja materiaalin hankintoineen. Urakan sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Urakkakohde sijaitsee Varkauden kaupungissa.