Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
221200
Hankinnan nimi
Lean-koulutus/valmennus, Polkka oy
Päätöspäivämäärä
20.3.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

demaic oy - Lean-koulutus/valmennus (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lean-koulutuksen/valmennuksen hankinnan Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:lle sopimuskaudelle 15.04.2019 - 30.04.2021 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus ajalle 01.05.2021 - 30.04.2022. Tämän jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2021 - 30.04.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen palveluntuottaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.05.2022 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta palveluntuottajalta. Valituksi tulee palveluntuottaja, jonka tarjousvertailun yhteenlasketut pisteet ovat suurimmat.