Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
197808
Hankinnan nimi
Videoasiointi
Päätöspäivämäärä
26.3.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

VideoVisit Oy - Pos 1. Kotihoidon tarpeisiin soveltuva kokonaispalvelu (alv 0%) - Pos 2. Muihin tarpeisiin soveltuvat kokonaispalvelut (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tarvitseman videoasioinnin hankinnan sopimuskaudelle 01.02.2019 - 31.12.2021 + mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.01.2022 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan hankintatoimen asiakkaiden pilvi-/SaaS-pohjainen videoasiointi-/kuvapuhelinratkaisukokonaisuus lisäpalveluineen palvelumallilla. Tilaajan tilaamat tai tarvitsemat palvelut ja määrät voivat poiketa tässä tarjouspyynnössä ilmoitetuista määristä ja tarjottava ratkaisu tulee olla palvelu- ja käyttäjämäärältään laajennettavissa sekä supistettavissa. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan ja mihinkään vähimmäistilausmääriin ei sitouduta. Tarjouspyynnössä mainitut määrät ovat suuntaa antavia arvioita sopimuskauden aikana hankittavien tuotteiden ja palvelujen määrästä ja perustuvat tilaajan arvioon kulutusmääristä, joita käytetään vertailuperusteena, eivätkä sido tilaajia. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat sopimuksen perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohderyhmä, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.