Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
225218
Hankinnan nimi
Maaseutualueiden ennakkoraivaukset ja taimikonhoidot, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
26.3.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Metsäpalvelu Turunen Oy - Taimikonhoidot ja ennakkoraivaukset (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun maaseutualueiden ennakkoraivauksien ja taimikonhoitojen tekemisen hankinnan vuodelle 2019. Hankinnan kohteena ovat taimikon hoitojen ja ennakkoraivauksien urakointi. Taimikon hoitoja ja raivauksia käytetään Joensuun kaupungin metsäalueiden hoitamiseen. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Tarjouspyynnössä ilmoitetut arvot ovat arvioita, eikä Pohjois-Karjalan hankintatoimi sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana ja pidättää oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän. Mikäli tarvetta kuitenkin ilmenee enemmän kuin tarjouspyynnössä on ilmoitettu, niin kyseisten töiden osalta tulee noudattaa samaa €/ha hinnoittelua, kuin tarjouksessa on ilmoitettu. Urakoinnin aloitus tapahtuu aikaisintaan 1.5.2019 ja urakassa määritellyt työalueet tulee olla tehtynä 15.11.2019 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.