Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
224757
Hankinnan nimi
Torikatu - Sairaalakatu v. 2019 rakentaminen
Päätöspäivämäärä
27.3.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Maarakennus Niemeläinen Oy - 1. KATUTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %) - 2. VESIHUOLTOTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %) - 3. MUIDEN URAKOIDEN VELVOITTEIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainittujen rakennuskohteiden kadunrakennusurakan hankinnan. Hanke sisältää alla lueteltujen Joensuun kaupungin ruutukaava-alueilla sijaitsevien kohteiden rakentamisen. 1. Joensuun kaupunki ruutukaava-alue II; Torikatu a. Torikatu v. Yläsatamankatu - Pohjoiskatu b. Torikatu jk-tiet molemmin puolin Torikatua v. Yläsatamankatu - Pohjoiskatu c. Infra-verkostot d. Viheralueet e. Muut urakkarajaliitekartassa Urakkarajat_Sairaalakatu_Torikatu / 15.1.2019 olevat alueet. 2. Joensuun kaupunki ruutukaava-alue II; Sairaalakatu a. Sairaalakatu v. Kauppakatu - Rantakatu b. Sairaalakadulla pohjoisreunalle jk+pp-tie ja eteläreunalle pp-tie v. Kauppakatu – Rantakatu c. Infraverkostot d. Viheralueet e. Muut urakkarajaliitekartassa Urakkarajat_Sairaalakatu_Torikatu / 15.1.2019 olevat alueet. Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluettelossa Torikatu_Sairaalakatu_RS_piirustusluettelo työnumero 1510041472 / 15.1.2019 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Urakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 18.10.2019.