Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
221523
Hankinnan nimi
Pienhankkeiden ARK-suunnittelu, Joensuun kaupunki Tilakeskus
Päätöspäivämäärä
28.3.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Arkkitehtitoimisto Esa Piirainen Oy - Arkkitehtisuunnittelu (alv 0%) Arkkitehtitoimisto Lappalainen ja Korjonen Oy - Arkkitehtisuunnittelu (alv 0%) Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy - Arkkitehtisuunnittelu (alv 0%) Sillman Arkkitehtitoimisto Oy - Arkkitehtisuunnittelu (alv 0%) Sitowise Oy - Arkkitehtisuunnittelu (alv 0%) Suunnittelutoimisto Pauli Nuutinen Ky - Arkkitehtisuunnittelu (alv 0%) Vaaka-ARK Oy - Arkkitehtisuunnittelu (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin Tilakeskuksen pienhankkeiden ARK-suunnittelujen hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2019 - 31.3.2020 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.4.2020 - 31.3.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on seitsemän (7) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Suunnittelutyö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten suunnittelutyön tilaajan aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän aikatauluun, mikä on suunnittelun vaativuustaso ja määrä verrattuna tarjoavan yrityksen resursseihin sekä tarjoajan tuntiveloitushinta.