Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
222165
Hankinnan nimi
Rakennusteknisten-, lvi- ja sähkötöiden valvonta, Joensuun kaupunki Tilakeskus
Päätöspäivämäärä
28.3.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy - Rakennusteknisten töiden valvonta (alv 0%) Granlund Joensuu Oy - Sähkötöiden valvonta (alv 0%) - LVI -töiden valvonta (alv 0%) HM-suunnittelu Oy - Rakennusteknisten töiden valvonta (alv 0%) Insinööritoimisto Jormakka Oy - Sähkötöiden valvonta (alv 0%) - LVI -töiden valvonta (alv 0%) Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy - Rakennusteknisten töiden valvonta (alv 0%) - LVI -töiden valvonta (alv 0%) - Sähkötöiden valvonta (alv 0%) Ramboll CM Oy - Sähkötöiden valvonta (alv 0%) - LVI -töiden valvonta (alv 0%) - Rakennusteknisten töiden valvonta (alv 0%) WSP Finland Oy - Sähkötöiden valvonta (alv 0%) - LVI -töiden valvonta (alv 0%) - Rakennusteknisten töiden valvonta (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti rakennusteknisten-, lvi- ja sähkötöiden valvontojen hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2019 - 31.3.2020 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.4.2020 - 31.3.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Valvontatyö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten valvontatehtävän aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän ja tilaajan aikatauluun sekä tarjoajan tuntiveloitushinta.