Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
222313
Hankinnan nimi
Sisäilma ja kosteusteknisten tutkimusten konsultointipalvelut, Joensuun kaupunki Tilakeskus
Päätöspäivämäärä
28.3.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

A-Insinöörit Suunnittelu Oy - Sisäilma ja kosteusteknisten tutkimusten konsultointipalvelut (alv 0%) Raksystems Insinööritoimisto Oy - Sisäilma ja kosteusteknisten tutkimusten konsultointipalvelut (alv 0%) RKM Group Oy - Sisäilma ja kosteusteknisten tutkimusten konsultointipalvelut (alv 0%) Sitowise Oy - Sisäilma ja kosteusteknisten tutkimusten konsultointipalvelut (alv 0%) WSP Finland Oy - Sisäilma ja kosteusteknisten tutkimusten konsultointipalvelut (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sisäilma- ja kosteusteknisten tutkimusten konsultointipalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2019 - 31.3.2020 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.4.2020 - 31.3.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Konsultointityö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten valvontatehtävän aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän ja tilaajan aikatauluun sekä tarjoajan tuntiveloitushinta.