Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
222623
Hankinnan nimi
Rakennusteknisten kuntoarvioiden laadinnat, Joensuun kaupunki Tilakeskus
Päätöspäivämäärä
28.3.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy - Rakennusteknisen kuntoarvion laadinta (alv 0%) Ramboll CM Oy - Rakennusteknisen kuntoarvion laadinta (alv 0%) RKM Group Oy - Rakennusteknisen kuntoarvion laadinta (alv 0%) Sisäilmatalo Kärki Oy - Rakennusteknisen kuntoarvion laadinta (alv 0%) Sitowise Oy - Rakennusteknisen kuntoarvion laadinta (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti rakennusteknisten kuntoarvioiden laadinnan hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2019 - 31.3.2020 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.4.2020 - 31.3.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Konsultointityö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten valvontatehtävän aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän ja tilaajan aikatauluun sekä tarjoajan tuntiveloitushinta.