Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
226029
Hankinnan nimi
Siirtokoulutilat Uimaharjun koululle, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
9.4.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Parmaco Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti siirtokoulutilojen hankinnan Uimaharjun koululle sopimuskaudelle 01.08.2019 - 30.06.2024 + viiden (5) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu viidellä (5) vuodella ajalle 01.07.2024 - 30.06.2029, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Vuokratilat oltava käyttöönotettavissa 01.08.2019. Siirtotilojen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään hankinnan suoraan valitulta urakoitsijalta.