Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
227712
Hankinnan nimi
Mekaanisen musiikin museo, ikkunoiden korjaus; RU
Päätöspäivämäärä
9.4.2019
Hankintayksikkö
Varkauden kaupunki
Valitut toimittajat

Ferulmoz Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Vanhan Varkaudessa sijaitsevan Mekaanisen Musiikin museon ikkunoiden ja ikkunaovien kunnostus. Kunnostuksen perusteena on kaavamerkintä sr-7: RAKENNUSTAITEELLISESTI, HISTORIALLISESTI JA KAUPUNKIKUVALLISESTI ARVOKAS RAKENNUS. RAKENNUSLAIN 135§:N 1 MOMENTIN NOJALLA MÄÄRÄTÄÄN, ETTÄ RAKENNUSTA EI SAA PURKAA EIKÄ SIINÄ SAA TEHDÄ SELLAISIA KORJAUS- TAI MUUTOSTÖITÄ, JOTKA TURMELEVAT JULKISIVUJEN TAI VESIKATTOJEN RAKENNUSTAITEELLISTA, HISTORIALLISTA TAI KAUPUNKIKUVALLISTA ARVOA. Työmaan ja loppusiivouksen puhtaustaso on P2. Sisäpuolisten töiden osalta P1. Puhtaustasot huomioidaan kaikissa työvaiheissa. Pääurakoitsija huolehtii työmaan tahdistuksesta jokaisessa työvaiheessa. Ikkunat korjataan RT-RATU –F32-0349 mukaisesti KUNNOSTUSTASOISESTI. Korjaukseen kuuluu puuosien lahovaurioiden korjaus, puitteiden käynnin tarkistus ja korjaus, vanhojen maalipintojen poisto korjausmaalausta varten, puupintojen paikkaus, helojen korjaus tai uusinta, aukipitolaitteiden korjaus tai uusinta, tiivisteiden uusinta, ikkunoiden puuosien korjausmaalaus pohja-, väli- ja valmiiksimaalauksineen. Säilyvät vesipellit korjausmaalataan, oikaistaan ja kiinnitykset tarkistetaan.