Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
200980
Hankinnan nimi
Heinäveden kunnan latu- ja moottorikelkkareittien talvikunnossapito
Päätöspäivämäärä
11.4.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Heinäveden kunnan latu- ja moottorikelkkareittien talvikunnossapidon hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.11.2019 - 30.4.2023 + optiona kahdelle (2) vuodelle 1.5.2023 - 30.4.2025. Talvikunnossapito on tyypiltään kokonaisurakka. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.5.2023 - 30.4.2025 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden toimittajan hankintasopimus.