Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno 2019-390
Hankinnan nimi
Sinettäjärven luonto- ja maisemaselvitykset
Päätöspäivämäärä
12.4.2019
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy -

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut kaavoitus on pyytänyt tarjouksia. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.