Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
215159
Hankinnan nimi
Tuntiveloitusperusteiset sähkötekniset työt
Päätöspäivämäärä
16.4.2019
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

KUUSISALO OY - Vyöhyke 2. Sähköasennustyöt, suunnittelutyöt ja muut asennustyöt sekä tarvikkeet Matin Sähköpalvelu Ky - Vyöhyke 1. Sähköasennustyöt, suunnittelutyöt ja muut asennustyöt sekä tarvikkeet Rannikon Sähköpiste Oy - Vyöhyke 1. Sähköasennustyöt, suunnittelutyöt ja muut asennustyöt sekä tarvikkeet - Vyöhyke 2. Sähköasennustyöt, suunnittelutyöt ja muut asennustyöt sekä tarvikkeet VIHANNIN SÄHKÖ JA RADIO KY - Vyöhyke 1. Sähköasennustyöt, suunnittelutyöt ja muut asennustyöt sekä tarvikkeet - Vyöhyke 2. Sähköasennustyöt, suunnittelutyöt ja muut asennustyöt sekä tarvikkeet

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tekniselle palvelukeskukselle (töiden tilaaja) tarjouksia tuntiveloituksella tehtävistä kiinteistöjen sähköteknisistä töistä sopimuskaudelle 1.4.2019 - 31.3.2022 (+optio 1 vuotta). Hankinta on jaettu kahteen vyöhykkeeseen: Vyöhyke 1: Raahen alue Vyöhyke 2: Vihannin alue Osatarjoukset hyväksytään. Raahen kaupungin tuntiveloitusperusteisten sähkötöiden hankintamäärä oli vuonna 2018 n. 1500 tuntia / vuosi. Määrä on suuntaa antava eikä siten Raahen kaupunkia sitova. Tilattavien töiden suoritusajat voivat vaihdella muutamasta tunnista useampaan päivään. Työt tilataan tilaajan aikataulun mukaisesti kirjallisella tilauksella. Töiden laajuus määritellään hankekohtaisesti tilauksen yhteydessä. Työt on aloitettava ja saatettava loppuun kohdekohtaisesti suunnitellun ja sovitun aikataulun mukaisesti. Työtilaukset tehdään puitejärjestelyn mukaisessa toimitusjärjestyksessä. Työtilaus siirtyy järjestyksessä seuraavalle toimittajalle, mikäli tilausjärjestyksen mukaisella toimijalla ei ole kapasiteettia toteuttaa tilausta edellytetyllä aikataululla. Työaika on pääsääntöisesti arkipäivisin 7.00 - 16.00. Laskutettavaan työaikaan ei kuulu lounas- eikä kahvitauko. Raahen kaupungin tekninen palvelukeskus hankkii tarvitsemiaan sähköteknisiä töitä puitejärjestelyin. Raahen kaupunki voi myös pyytää puitejärjestelyyn valituilta palvelun toimittajilta kokonaishintaisia tarjouksia valitsemistaan kohteista. Raahen kaupungin konserniyhtiöt ja säätiöt sekä Raahen koulutuskuntayhtymä ovat myös oikeutettuja hankkimaan sähköteknisiä töitä tämän puitejärjestelyn mukaisesti. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 11.2.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjousten jättöaika päätyy 27.2.2019 klo 12.00.