Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
232003
Hankinnan nimi
Liikkuva koulu -hankkeen toiminnallisuuspakettien hankinta
Päätöspäivämäärä
23.4.2019
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Tevella Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Hankinnoilla halutaan kehittää lohjalaisten alakoulujen toimintakulttuuria kohti aktiivisempaa ja toiminnallisempaa koulupäivää. Hankinnat mahdollistavat oppilaiden liikkeen oppitunnin aikana ja lisäävät toiminnallisten opetusmetodien käyttöä osana tavallisia oppitunteja. Hankinnat jaetaan tasan kaikkien lohjalaisten alakoulujen kesken. Jokainen alakoulu saa ”toiminnallisuuspaketin”, joka koostuu näistä hankinnoista.