Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
217588
Hankinnan nimi
Tuntiveloitusperusteiset LVV- työt
Päätöspäivämäärä
23.4.2019
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Caverion Suomi Oy - Vyöhyke 1. LVV-työt (kartta liitteenä) - Vyöhyke 3. Pyhäjoen kunnan alue - Vyöhyke 4. Siikajoen kunnan alue Oulaisten LVI Oy - Vyöhyke 1. LVV-työt (kartta liitteenä) - Vyöhyke 2. LVV-työt (kartta liitteenä) - Vyöhyke 3. Pyhäjoen kunnan alue - Vyöhyke 4. Siikajoen kunnan alue Putkiasennus Hanhineva Ky - Vyöhyke 2. LVV-työt (kartta liitteenä) Raahen LVI-palvelu Oy - Vyöhyke 1. LVV-työt (kartta liitteenä) - Vyöhyke 2. LVV-työt (kartta liitteenä) - Vyöhyke 3. Pyhäjoen kunnan alue - Vyöhyke 4. Siikajoen kunnan alue

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin tekniselle keskukselle ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle (töiden tilaajat) tarjouksia tuntiveloituksella tehtävistä kiinteistöjen LVV- töistä sopimuskaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021 (+optio 2 vuotta). Hankinta on jaettu neljään vyöhykkeeseen: Vyöhyke 1: Raahen alue Vyöhyke 2: Vihannin alue Vyöhyke 3: Pyhäjoen kunnan alue Vyöhyke 4: Siikajoen kunnan alue Osatarjoukset hyväksytään. Raahen kaupungin tuntiveloitusperusteisten LVV-töiden hankintamäärä oli vuonna 2018 n. 2000 tuntia/vuosi ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hankintamäärä oli vuonna 2018 n. 300 tuntia / vuosi. Määrät ovat suuntaa antava eikä siten Raahen kaupunkia sitovia. Tilattavien töiden suoritusajat voivat vaihdella muutamasta tunnista useampaan päivään. Työt tilataan tilaajan aikataulun mukaisesti kirjallisella tilauksella. Töiden laajuus määritellään hankekohtaisesti tilauksen yhteydessä. Työt on aloitettava ja saatettava loppuun kohdekohtaisesti suunnitellun ja sovitun aikataulun mukaisesti. Työtilaukset tehdään puitejärjestelyn mukaisessa toimitusjärjestyksessä. Työtilaus siirtyy järjestyksessä seuraavalle toimittajalle, mikäli tilausjärjestyksen mukaisella toimijalla ei ole kapasiteettia toteuttaa tilausta edellytetyllä aikataululla. Työaika on pääsääntöisesti arkipäivisin 7.00 - 16.00. Laskutettavaan työaikaan ei kuulu lounas- eikä kahvitauko. Raahen kaupungin tekninen palvelukeskus ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä hankkivat tarvitsemiaan LVV- töitä puitejärjestelyin. Puitejärjestelyyn valituilta palvelun toimittajilta voidaan pyytää kokonaishintaisia tarjouksia tilaajan valitsemista kohteista. Raahen kaupungin konserniyhtiöt ja säätiöt ja Raahen koulutuskuntayhtymä ovat myös oikeutettuja hankkimaan LVV- töitä tämän puitejärjestelyn mukaisesti ja tekevät omat päätöksensä tarjousten hyödyntämisestä. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 15.3.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjousten jättöaika päätyy 26.3.2019 klo 12.00.