Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
233016
Hankinnan nimi
Waltterin koulun A-osan porraskäytävien saneeraus; RU
Päätöspäivämäärä
7.5.2019
Hankintayksikkö
Varkauden kaupunki
Valitut toimittajat

ASUNTO JA SISUSTUS AIKAIN OY -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Waltterin koulun A-osan portaiden ja porrastasojen pinnoitteiden uusiminen suunnitelmissa ja selostuksissa osoitetussa laajuudessa. Portaat ovat betoni- runkoisia. Nykyinen pinnoite on muovimatto. Muovimaton alla on haitta-aine kartoituksen mukaan asbestipitoinen mustaliima. Kyseiset purkutyöt tulee tehdä asbestityönä. Urakka suoritetaan vaiheistettuna ks. välitavoitteet. Rakennuksessa työskennel- lään koko urakan ajan. Oppilaita ei ole kuin vähäisessä määrin. Urakka sisältää työmaan päätoteuttajan velvoitteiden ja johtovelvollisuuksien li- säksi urakka-asiakirjojen mukaiset työt ja materiaalin hankintoineen sekä työssä vaadittavat koneet, laitteet ja telineet. Urakan sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Urakkakohde sijaitsee Varkauden kaupungissa, Waltterin koulu Urheilukatu 21 78210 Varkaus .