Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
234142
Hankinnan nimi
Asemanseudun rakentaminen v.2019
Päätöspäivämäärä
8.5.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainittujen rakennuskohteiden kadunrakennusurakan hankinnan. Rakennuskohteet sisältävät alla lueteltujen Joensuun kaupungin Niinivaaran (5) sekä Sirkkalan (13) asemakaava-alueilla sijaitsevien kohteiden rakentamisen. 1. Asemankaari; projekti 2624 a. Asemankaari v. Aseman kiertoliittymä – Sirkkalan kiertoliittymä b. Pyörätiet J1, J2 ja J3 kaiteineen c. Infra – verkostot d. Viheralueet e. Muut urakkarajaliitekartassa_lisätty urakka-alueet 27.3.2019 / TR olevat alueet 2. Asemanpuisto; projekti 2873 a. Pyörätiet J4 ja J5 b. Infra-verkostot c. Viheralueet d. Muut urakkaliitekartassa_lisätty urakka-alueet 27.3.2019 / TR olevat alueet Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluettelossa työnumero 1510036428 / 15.2.2019 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Urakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 20.10.2019. Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan sopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään hankinnan suoraan valitulta urakoitsijalta.