Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
235145
Hankinnan nimi
jk+pp-tie v. Mäkitie-Ranta-Mutalan alikulkukäytävä (Projekti 2591)
Päätöspäivämäärä
23.5.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

JPH-Maanrakennus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainitun rakennuskohteen kadunrakennusurakan hankinnan. Rakennuskohde sisältää alla lueteltujen Joensuun kaupungin Siihtalan (9) ja Mutalan (10) asemakaava-alueella sijaitsevan kohteen rakentamisen; 1. Siihtalan (9) ja Mutalan (10) asemakaava-alue a. jk+pp-tie välillä Mäkitie-Ranta-Mutalan alikulkukäytävä b. venerannalle tehdään murskepintainen levitys ja pysäköintipaikka c. Pekkalansillan pintavesi- ja tippaputkien jatkaminen d. Infra – verkostot e. Viheralueet f. Muut urakkarajakartassa_Urakkarajat_15.4.2019 / AR Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluettelossa _JKPP_valilla_Mäkitie-Ranta-Mutalan_akk_13.2.2019 / 18.3.2019 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten sekä urakkarajaliitteiden_Urakkarajat_15.4.2019 / AR mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Urakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 23.8.2019 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään hankinnan suoraan valitulta urakoitsijalta.