Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
225617
Hankinnan nimi
Juuan kunnan koulu- ja kimppakyytikuljetukset
Päätöspäivämäärä
29.5.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Heimo Kallinen - Koulukuljetus kohde 11: (alv 0%) - Kimppakyytikuljetus kohde 18: Timovaara - Polvela - Juuka ja takaisin (alv 0%) Savo-Karjalan Linja Oy - Koulukuljetus kohde 10: (alv 0%) Taksi Erkki Pitkänen - Koulukuljetus kohde 14: (alv 0%) Taksi Heikki Siponen - Koulukuljetus kohde 1: (alv 0%) taksi- ja työpalvelut kaisu laitinen - Koulukuljetus kohde 4: (alv 0%) Taksi Vesa Räsänen - Koulukuljetus kohde 8: (alv 0%) - Kimppakyytikuljetus kohde 22: Vuokko - Juuka ja takaisin (alv 0%) - Kimppakyytikuljetus kohde 23: Paalasmaa - Juuka ja takaisin (alv 0%) Taksi-ja tilausliikenne J. Miettinen oy - Koulukuljetus kohde 6: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 7: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 9: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 12: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 13: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 15: Taajaman, taajaman lähialueen ja kunnan rajojen ulkopuolelle suuntautuvat muut kuljetukset (alv 0%) - Kimppakyytikuljetus kohde 17: Ukonvaara - Kajoo - Polvela - Juuka ja takaisin (alv 0%) - Kimppakyytikuljetus kohde 21: Raholanvaara - Lahovaara - Juuka ja takaisin (alv 0%) Yhteenliittymä Kolin taksipalvelu Oy ja Taksikoli Oy - Koulukuljetus kohde 2: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 3: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 5: (alv 0%) - Kimppakyytikuljetus kohde 19: Tuopanjoki - Salonkylä - Juuka ja takaisin (alv 0%) - Kimppakyytikuljetus kohde 20: Larinsaari - Nunnanlahti - Juuka ja takaisin (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnan koulu- ja kimppakyytikuljetuksien hankinnan sopimuskaudelle 01.08.2019 - 31.07.2021 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2021 - 31.07.2022 sekä 01.08.2022 - 31.07.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Mikäli valittu liikennöitsijä ei ole halukas jatkamaan optiokaudella, liikennöitsijän tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle viimeistään seitsemän (7) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohde, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osatarjoukset on sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain. Yksittäisiä reittejä ei voi kohteista irroittaa. Hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa ilmoitettuihin koulukuljetuskohteisiin 1 - 15 voi halutessaan tarjota hintaa vaihtoehtoisesti myös yhteistarjouksena vaihtoehtoisessa kohteessa 16, jossa voi tarjota haluamiaan kohteita tai kaikkia kohteita. Tarjous on sitova vaihtoehtoisessa kohteessa 16 vain silloin, mikäli se tulee kokonaisuudessaan valituksi seuraavien perusteiden mukaisesti: Tarjousten valinta tehdään halvimman kokonaisuuden perusteella, joka muodostuu erilliskohteiden 1 - 15 tarjousten, vaihtoehtoisen kohteen 16 tarjouksen taikka niiden yhdistelmän perusteella. Esimerkiksi tarjoaja X on tarjonnut vaihtoehtoisessa kohteessa 16 kohteita 1 - 4, tällöin kokonaisuutta arvioidaan yhdessä kohteiden 5-15 erillistarjousten tai toisen vaihtoehtoisen tarjouksen yhdistelmän (edellyttäen, että vaihtoehtoisen tarjouksen kohteet sisältävät vain kohteita 5 - 15) taikka niiden yhdistelmän perusteella. Hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa ilmoitettuihin kimppakyytikohteisiin 17 - 23 voi halutessaan tarjota hintaa vaihtoehtoisesti myös yhteistarjouksena vaihtoehtoisessa kohteessa 24, jossa voi tarjota haluamiaan kohteita tai kaikkia kohteita. Tarjous on sitova vaihtoehtoisessa kohteessa 24 vain silloin, mikäli se tulee kokonaisuudessaan valituksi seuraavien perusteiden mukaisesti: Tarjousten valinta tehdään halvimman kokonaisuuden perusteella, joka muodostuu erilliskohteiden 17 - 23 tarjousten, vaihtoehtoisen kohteen 24 tarjouksen taikka niiden yhdistelmän perusteella. Esimerkiksi tarjoaja X on tarjonnut vaihtoehtoisessa kohteessa 24 kohteita 17 - 19, tällöin kokonaisuutta arvioidaan yhdessä kohteiden 20 - 23 erillistarjousten tai toisen vaihtoehtoisen tarjouksen yhdistelmän (edellyttäen, että vaihtoehtoisen tarjouksen kohteet sisältävät vain kohteita 20 - 23) taikka niiden yhdistelmän perusteella. Mikäli tarjoaja haluaa tarjota useampaan kohteeseen, mutta tarjoajan resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen niin tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa etusijajärjestys. Tällä menettelyllä voidaan mahdollistaa tarjoaminen useampaan kohteeseen, vaikka resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamisen, ja mikäli toinen tarjoaja tulee valituksi kohteeseen niin tällöin tarjoaja on mukana vielä toisen kohteen vertailussa. Esimerkit: 1) Tarjoaja A pystyy toteuttamaan useamman kohteen. Tällöin tarjoajan tulee laittaa niihin kohteisiin etusijaksi 1, mitkä pystyy toteuttamaan. 2) Tarjoaja A:n resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen, mutta tarjoaja A haluaa tarjota useampaan kohteeseen. Tällöin tarjoaja A laittaa haluamaansa kohteeseen etusijaksi 1 ja toissijaiseen kohteeseen etusijan 2 ja kolmanteen vaihtoehtoon etusijan 3. Tarjoaja B voittaakin tarjoaja A:n ensisijaisen kohteen niin tällöin tarjoaja A voi tulla valituksi toissijaiseen tai kolmanteen kohteeseen. Toissijaisen kohteen ja kolmannen vaihtoehdon voi määritellä vain yhden kerran, koska resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen. Mikäli tarjoaja A voittaa ensisijaisen kohteensa niin tällöin tarjoaja A ei voi tulla valituksi toissijaiseen tai kolmanteen kohteeseen. 3) Tarjoaja A:n resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen ja haluaa tarjota vain yhteen kohteeseen. Tällöin tarjoajan tulee laittaa haluamaansa kohteeseen etusijaksi 1 ja jättää tarjoamatta toista kohdetta.