Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
235230
Hankinnan nimi
Keittiö-ruokalarakennus, Ilomantsin kunta
Päätöspäivämäärä
4.6.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ilomantsin keittiö-ruokala uudisrakennushankkeen urakan hankinnan tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Rakennushanke toteutetaan rakennuttajan teettämien rakennus- ja erikoissuunnitelmien pohjalta kiinteähintaisena kokonaisurakkana, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiotyöt suoritetaan pääurakoitsijan aliurakoina. Rakennuspaikan osoite on Ylätie 8, 82900 Ilomantsi. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen valitun toimittajan kanssa. Kyseessä on kokonaisurakka, johon sisältyy seuraavat urakat: Rakennusurakka (pääurakoitsija) LVISA-urakat Kohteen rakennusurakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana.