Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
209411
Hankinnan nimi
Terveyden- ja välinehuollon pesu- ja desinfektioaineet
Päätöspäivämäärä
12.6.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

KiiltoClean Oy (1799926-0) 1. Kloramiini T -pohjaiset pintadesinfektioaineet tiivisteenä (ALV 0%) 4. Välineupotukseen soveltuva desinfektioaine (ALV 0 %) 5. Etanolipohjainen valmis käyttöliuos n. 500 ml (ALV 0 %) 8. Pesuainetiiviste desinfioiviin huuhtelulaitteisiin ja pesukoneisiin (ALV 0 %) 9. Pesuaine käsin suoritettavaan mekaaniseen instrumenttien ja välineiden pesuun (ALV 0 %) 11. Pesuainetiiviste ultraäänipesulaitteisiin (ALV 0%) 12. Suojageeli instrumenteille (ALV 0 %) Steripolar Oy (0603924-8) 6. Kostea desinfioiva kertakäyttöliina herkkien lääkinnällisten laitteiden pintadesinfektioon (ALV 0 %) Berner Oy (0107011-5) 5. Etanolipohjainen valmis käyttöliuos n. 500 ml (ALV 0 %) 11. Pesuainetiiviste ultraäänipesulaitteisiin (ALV 0%) Diversey Suomi Oy (2451321-4) 2. Peroksygeenipitoinen tiiviste, nestemäinen (ALV 0 %) 3. Peroksygeenipitoinen valmis käyttöliuos (ALV 0 %) 8. Pesuainetiiviste desinfioiviin huuhtelulaitteisiin ja pesukoneisiin (ALV 0 %) 10. Pesuainetiiviste instrumentti- ja vaununpesukoneeseen sekä huuhteluainetiiviste vaununpesukoneeseen (ALV 0 %) 11. Pesuainetiiviste ultraäänipesulaitteisiin (ALV 0%) TECcare Finland Oy (26601779) 2. Peroksygeenipitoinen tiiviste, nestemäinen (ALV 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevista terveydenhuollon pesevien pintadesinfektioaineiden, välinehuollon pesu- ja desinfektioaineiden sekä desinfektiopyyhkeiden hankinnan sopimuskaudelle 01.07.2019 - 30.06.2022 + yksi (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu määräajan jälkeen optiokaudelle, ajalle 1.7.2022 - 30.6.2023, ilman erillistä ilmoitusta ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään varsinaisen sopimuskauden. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimus-/optiokauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on useamman eli vähintään kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset.