Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
57501
Hankinnan nimi
Erityisjäteastiat
Päätöspäivämäärä
20.6.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

- Mekalasi Oy - Sarstedt Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Hankinnan kohde on OYS-erva -alueen erityisjäteastiat 2 v sopimuskaudeksi jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi 6 kk irtisanomisajalla. Kilpailutuksessa on sekä riveittäin että ryhmittäin vertailtavia nimikkeitä sekä hinnasto-osio johon on listattu erilaisia pienen kulutuksen tarpeita koko hankintarenkaan alueelta. Ryhminä vertaillaan: - n. 1 L - 4 L terävän ja viiltävän jätteen jäteastiat - pahviset koottavat jäteastiat erityisjätemerkinnöin Tarkemmat tiedot on annettu tarjouspyynnön excel-liitteellä ja kaikki vertailtavat nimikkeet näkyvät myös tämän päätöksen vertailuliitteeltä.