Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
241949
Hankinnan nimi
Kotihoidon ja omaishoidon tuen selvitys ja laadunarviointi
Päätöspäivämäärä
19.6.2019
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki
Valitut toimittajat

KPMG

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kotihoidosta ja omaishoidon tuesta, myös lyhytaikaisesta laaditaan kokonaisvaltainen selvitys, jossa tehdään ulkopuolinen laadunarviointi, asiakastyytyväisyyskysely ja työntekijöiden työhyvinvointikysely. Selvityksen perusteella laaditaan kuluvaa valtuustokautta koskeva toimintasuunnitelma, joka käsitellään vuoden 2020 talousarvioprosessin yhteydessä.