Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
222817
Hankinnan nimi
Kontiolahden kunnan ja sen tytäryhteisöiden vakuutusmeklaripalvelut
Päätöspäivämäärä
24.6.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Justia Oy - 1. Kontiolahden kunnan (emo) vakuutusten vakuutusmeklaripalvelut (alv 0 %) - 5. Kontionloikka Oy:n vakuutusten vakuutusmeklaripalvelut (alv 0 %) Novum Oy - 2. Lukkarila Kodit Oy:n vakuutusten vakuutusmeklaripalvelut (alv 0 %) - 3. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot vakuutusten vakuutusmeklaripalvelut (alv 0 %) - 4. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n vakuutusten vakuutusmeklaripalvelut (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnan ja Kontiolahden kunnan tytäryhteisöiden vakuutusten vakuutusmeklaripalvelujen hankinnan. Kontiolahden kunnan ja kunnan tytäryhteisöiden vakuutusten vakuutusmeklaripalveluiden hankinta sisältää: - Vakuutus- ja vahinkotietojen kerääminen - Voimassaolevan vakuutusturvan sisällön analysointi - Vakuutusturvan kehittämisehdotukset - Vakuutusten kilpailuttamista koskevan tarjouspyynnön laatiminen ja hyväksyttäminen asiakkaalla (= Kontiolahden kunta ja kunnan tytäryhteisöt) - Vakuutusten kilpailuttamista koskevan hankintailmoituksen laatiminen ja julkaiseminen - Vakuutusten kilpailutusprosessin läpivieminen julkisista hankinnoista annetun lain 1397/2016 mukaisesti (avoin menettely) - Tarjousten vertailu sekä kirjallinen yhteenveto ja suositusten antaminen päätöksenteon tueksi Vakuutusmeklaripalvelut ja vakuutukset kattavat seuraavat vakuutuslajit: - Lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset - Omaisuus- ja keskeytysvakuutukset - Liikenne- ja ajoneuvovakuutukset - Vastuuvakuutukset - Vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset - Vastuuvakuutukset mukaan lukien oikeusturvavakuutukset - Jatkuvat matkavakuutukset - Muut vapaaehtoiset ja lakisääteiset vakuutukset Kunnan ja kunkin tytäryhteisön kilpailutettavat vakuutukset tarkastellaan vielä kokonaisuudessaan ja sovitaan tarkemmin valitun toimittajan kanssa. Tässä yhteydessä edellä lueteltuihin vakuutuksiin voi vielä tulla muutoksia. Meklarin tulee kerätä kilpailutusta varten tarpeelliset tiedot vakuutuksista yhdessä Kontiolahden kunnan ja Kontiolahden kunnan tytäryhteisöiden henkilöstön kanssa. Kilpailutettavien vakuutusten tulee olla voimassa 1.1.2020 alkaen. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohderyhmä, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.