Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
238199
Hankinnan nimi
Tietokonetomografialaitteisto / Siun sote
Päätöspäivämäärä
25.6.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Siemens Healthcare Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tietokonetomografialaitteiston hankinnan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotelle. Tavaran tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta.