Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
230601
Hankinnan nimi
IT-laitteiden rahoittaminen sekä rekisteri- ja elinkaaripalvelut
Päätöspäivämäärä
27.6.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

3 Step IT Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti IT-laitteiden rahoittamisen sekä rekisteri- ja elinkaaripalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 01.10.2019 - 31.12.2022 + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.01.2023 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankittava palvelu sisältää leasingrahoituksen ja laitekannan hallintapalvelun. Tarjousta pyydetään rahoituskokonaisuudesta, jonka edellytyksenä on toimiva leasingomaisuuden hallintatyökalu ja tietoturvallinen käsittely kaikille laitteille, joita Tilaaja ei lunasta vuokrakauden jälkeen itselleen. Tarjouspyyntöön on uusien leasinghankintojen lisäksi sisällytetty optio neljästä (4) laitekorista, joiden mahdollisesta lunastuksesta nykyisestä rahoituksesta Tilaaja voi päättää korikohtaisesti. Optioiden mahdollisesta käyttöönotosta päätetään erikseen. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Pohjois-Karjalan hankintatoimi ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana ja pidättää oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.