Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
223087
Hankinnan nimi
Työkalut, suojaimet, maalit, rakennus- ja EA-tarvikkeet, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Päätöspäivämäärä
1.7.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Etra Oy - Pos 2: Hiomatarvikkeet sekä lastuavat ja leikkaavat työkalut (2.) Karjalan Pultti Oy - Pos 2: Hiomatarvikkeet sekä lastuavat ja leikkaavat työkalut (3.) Lyreco Finland Oy - Pos 5: EA-tarvikkeet (1.) Würth Oy - Pos 2: Hiomatarvikkeet sekä lastuavat ja leikkaavat työkalut (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti työkalujen, suojaimien, maalien, rakennus- ja EA-tarvikkeiden hankinnan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle. Sopimuskausi on Pos 1, Pos 2 ja Pos 5 osalta 1.10.2019 - 31.5.2021 sekä Pos 3 ja Pos 4 osalta 1.8.2019 - 31.5.2021. Kaikkiin kohderyhmiin sisältyy yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.6.2021 - 31.5.2022 sekä 1.6.2022 - 31.5.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolme (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, pl. kohderyhmä 5, jossa valitaan yksi (1) toimittaja. Tilaaja ostaa tarvikkeet ensisijaisesti eniten pisteitä saaneelta toimittajalta, mikäli kyseinen toimittaja ei pysty toteuttamaan tilausta tai tilaajalla on muu perusteltu syy käyttää toissijaisia toimittajia, voidaan myös heiltä ostaa. Useilla aloilla opiskelijoille hankitaan työkalupakit ja työkalut. Tilaaja voi halutessaan kilpailuttaa nämä valittujen toimittajien kesken. Myös muut isot kertahankinnat, arvo yli 3 000 e (alv 0 %) voidaan minikilpailuttaa valittujen toimijoiden kesken. Käytettäviä vertailuperusteita kevennetyssä kilpailutuksessa voivat olla: - hinnaltaan halvin tai - kustannuksiltaan edullisin taikka - hinta/laatusuhteeltaan paras esimerkiksi seuraavin vertailuperusteiden mukaan: hinta, toimitusaika, takuu, tekninen tuki