Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
244911
Hankinnan nimi
Kirkkokatu v. Suvantokatu – Koskikatu (projekti 2520)
Päätöspäivämäärä
5.7.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainittujen rakennuskohteiden kadunrakennusurakan hankinnan. Hanke sisältää alla lueteltujen Joensuun kaupungin ruutukaava-alueella sijaitsevan kohteen saneerauksen. 1. Joensuun kaupunki, ruutukaava-alue III a. Kivituhkapintaisten jalkakäytävien parantaminen v. Suvantokatu – Koskikatu Kirkkokadun itä- ja länsipuolella b. Jalkakäytävän laatoituksen saneerausta Suvantokadulla urakkarajakartan mukaisesti c. Linjakuivatusjärjestelmän rakentaminen d. Kivityöt e. Ajoradan perusparantaminen; kantavaan kerrokseen asennetaan teräsverkko f. Infra – verkostot g. Viheralueet h. Muut urakkarajaliitekartassa_ Kirkkokatu_urakka-alue_12.6.2019 / TR olevat Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluettelossa Kirkkokatu_RS_piirustusluettelo_3.6.2019 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Koko kadunrakennusurakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 27.9.2019. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.