Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2020-85
Hankinnan nimi
Venehankinta Kainuun pelastuslaitokselle
Päätöspäivämäärä
13.2.2020
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Stoors Ab -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kainuun Pelastuslaitos / Kajaanin kaupungin hankintatoimi pyysi 21.1.2020 päivätyllä tarjouspyynnöllä KAJDno-2020-85 tarjouksia veneen hankinnasta. Hankinta oli kansallisen kynnysarvon alittava tavarahankinta. Hankinnasta on ilmoitettu tarjouspalvelu.fi:ssä. Hankintamenettely on ollut avoin hankintamenettely