Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
279542
Hankinnan nimi
Outokummun LV-tekniset korjaus-, huolto- ja asennuspalvelut (uudelleenkilpailutus)
Päätöspäivämäärä
26.2.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Okun Putkityö OY

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Outokummun kaupungin, Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy ja Kiinteistö Oy Kummun Kodit hallinnoimien kiinteistöjen LV-teknisisten töiden hankinnan sopimuskaudelle 01.03.2020 - 31.12.2021 + neljän (4) vuoden optio. Sopimus jatkuu neljällä (4) vuodella ajalle 01.01.2022 - 31.12.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa valitun toimittajan kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen hankintasopimus.