Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
299733
Hankinnan nimi
Lohjan Yhteislyseon lukion saneeraus, Louhinta- ja maankaivuurakka
Päätöspäivämäärä
10.6.2020
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Terrawise Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Urakka sisältää rakennuksen ympäri-kaivuun ja kanaalilouhinnan suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsija vastaa ylimääräisten maamassojen ja purkujätteiden poiskuljetuksesta sekä niistä aiheutuvista jätemaksuista. Ennen maankaivua ja maankaivun yhteydessä puretaan suunnitelmissa esitetyt rakenteet. Työn päätyttyä puretut rakennusosat ennallistetaan suunnitelmien mukaisesti. Hankintoihin sisältyy kaikki suunnitelmissa esitetyt tarvikkeet, kuten mm. vedeneristeet, betonit, raudoitteet, täyttömaa-ainekset, suodatinkankaat, putket, kanavat ja kaivot. Ulkopuolisessa kanaalissa kulkevien vesiputkien ja sähköhyllyjen kannakointi kuuluun urakkaan. Kanaalin läpivientien timanttiporaus ja tiivistys vesitiiviiksi kuuluu urakkaan. Urakkaan kuuluu putkien liitos kunnalliseen verkostoon, suunnitelmien mukaiset laadunvarmistuskokeet, uuden jätevesiviemärin liitos rakennuksen sisällä olemassa olevaan viemäriin, vesimittarin siirrosta aiheutuvat työt ja siihen liittyvät hankinnat, liitoskaivojen juoksukorkeuksien määritys ennen kaivutöitä sekä vanhojen imeytys-kaivojen imutyhjennys.