Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
H004-20 / HEL 2020-001668
Hankinnan nimi
Web-analytiikkapalvelu
Päätöspäivämäärä
10.12.2020
Hankintayksikkö
Helsingin kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on kävijäseuranta- ja web-analytiikkajärjestelmä (SaaS-palveluna) Helsingin kaupungin verkkosivuille. Järjestelmän tulee olla valmis sovellus, joka mahdollistaa kävijäseurannan Hel.fi-sivustolla, sen kaikissa kieliversioissa, virastojen sivuilla, Helsingin sähköisissä palveluissa ja kaupungin muilla keskeisillä sivustoilla, kuten videoita tarjoavalla Helsinki Kanavalla (www.helsinkikanava.fi) ja Helsingin työpaikat (www.helsinkirekry.fi). Lisäksi järjestelmän tulee soveltua Helsingin kaupungin intranetin seurantaan.