Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Länsikatu 15, rak. 4B 3. krs, PL 11
80101 Joensuu
+358 133375046
hankinta@jns.fi
Hankinnan nimi
Digitaalinen työkirja, Riveria
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen Digitaalisen työkirjan toteutuksesta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle (Riveria) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.
Julkaisupäivä
2.8.2018
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tavoiteaika
1.8.2018 - 30.11.2018