Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Länsikatu 15, rak. 4B 3. krs, PL 11
80101 Joensuu
+358 133375046
hankinta@jns.fi
Hankinnan nimi
Autonostimet / Riveria
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen autonostimista Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian uuteen autoalan oppimisympäristöön. Tavaroiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.
Julkaisupäivä
16.8.2018
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tavoiteaika
1.8.2018 - 31.10.2018