Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Länsikatu 15, rak. 4B 3. krs, PL 11
80101 Joensuu
+358 133375046
hankinta@jns.fi
Hankinnan nimi
Teräkset
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen teräksistä tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.3.2019 - 28.2.2021 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Hankinta ei koske teräksiä, jotka ovat osana erikseen kilpailutettuja rakennusurakoita tai muita vastaavia kilpailutuksia.
Julkaisupäivä
11.9.2018
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tavoiteaika
1.10.2018 - 28.2.2019