Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Karstuntie 4
08100 Lohja
+358 193690
kirjaamo@lohja.fi
Hankinnan nimi
Kotihoitopalvelut
Kuvaus
Hankinnan kohteena on kotihoitopalvelut. Kotihoitona järjestetään asiakkaille kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa, sekä säännöllistä että tilapäistä. Sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.1.2019-31.12.2020, jota voidaan jatkaa yhdellä tai kahdella optiovuodella.
Julkaisupäivä
17.9.2018
Hankintalaji
Palvelut
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tavoiteaika
1.9.2018 - 31.12.2018