Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Karstuntie 4
08100 Lohja
+358 193690
kirjaamo@lohja.fi
Hankinnan nimi
Päihdekuntoutuspalvelut
Kuvaus
Hankinnan kohteena on päihdekuntoutuksen laitospalvelut alkoholiongelmaisille, sekakäyttäjille, nuorille ja lapsiperheille. Sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.1.2019-31.12.2020, jota voidaan jatkaa optiovuosilla.
Julkaisupäivä
17.9.2018
Hankintalaji
Palvelut
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tavoiteaika
1.9.2018 - 31.12.2018