Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Länsikatu 15, rak. 4B 3. krs, PL 11
80101 Joensuu
+358 133375046
hankinta@jns.fi
Hankinnan nimi
Pahvi-, paperi- sekä tietosuojattavan jätemateriaalin kuljetus, käsittely ja loppusijoitus / Siun sote
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) Pohjois-Karjalan maakunnan alueella tapahtuvista paperin-, pahvin- sekä kartongin keräyspalvelusta ja tietosuojattavan jätemateriaalin keräyksestä ja tuhoamisesta sopimuskaudelle 1.4.2019 - 31.3.2021 + mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.
Julkaisupäivä
6.11.2018
Hankintalaji
Palvelut
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tavoiteaika
1.11.2018 - 28.2.2019